Mission

Door het schrijven en uitgeven van kinderboeken zorgen we  voor meer diversiteit in kinderboekenland. Daarnaast willen we graag teruggeven aan de maatschappij. Dat doen we op de volgende manieren:

  • Een kinderboekenserie waarin elk boek een ander mileu probleem centraal staat. Denk aan ‘voedselverspilling’, ‘fast fashion’ of ‘ontbossing’. Onze visie is dat de boeken dé go-to-boeken worden voor kinderen om verschillende milieuproblemen op een laagdrempelige manier te onderzoeken. Én te leren hoe ze onderdeel kunnen worden van de oplossing. Dit met een zekere kracht en herkenning vanuit de eigen gemeenschap. Zoals dua’s (smeekbedes) en tawakkul (vertrouwen op Gods plan).
  • Investeren in creatives. Tiny Traveller Books wil investeren in nog “onbekende” creatives uit landen waar minder kansen zijn dan hier in Nederland. Daarnaast willen we ook de talenten (illustratoren, graphic designers) met een etnische achtergrond een eerlijke kans bieden. Want ondanks een steeds meer divers wordend Nederland, kan het proces naar meer inclusie wat ons betreft een versnelling gebruiken.
  • Boeken en leeshoekjes doneren. We zijn ons bewust van de armoede onder veel kinderen in Nederland. Deze kinderen en hun families leven vaak onder moeilijke omstandigheden, hebben niet het geld om boeken te kopen of worden niet gestimuleerd om te lezen. We hebben zelf levendige herinneringen aan de vreugde van het ontsnappen in boeken. Het gevoel van verdwaald raken in boeken en alles om je heen te vergeten is wat we deze kinderen willen bieden door boeken en leeshoekjes te doneren. Een ruimte waar ze kunnen ontspannen, lezen, leren en even weg kunnen dromen.